--> International Healthcare Summit and Awards


     International Healthcare Summit & Awards 2016


 • ALCHEMIST HOSPITAL
 • APOLLO GLENEAGLES HOSPITALS
 • ARORA NEURO CENTRE
 • ASHA HOSPITAL
 • ASIAN CANCER INSTITUTE
 • BRAHM SHAKTI SANJIVANI SUPER SPECIALITY HOSPITAL
 • DR KRISHNA'S CANCER HEALER CENTER
 • DR. SILKY MAHAJAN
 • DR. AJAY KUMAR SACHDEV
 • DR. AKHILESH JANGID
 • DR. ANKUR BARUA
 • DR. ASHA CHAUHAN
 • DR. CHANDRASHEKAR ANNAMALAI
 • DR. DHARMENDRA SINGH
 • DR. GOURI SHANKAR BHATTACHARYA
 • DR. GP BURMAN
 • DR. KRISHANA KUMAR DUBEY
 • DR. MANISH SHARMA
 • DR. NANDITA PALSHETKAR
 • DR. NATESAN CHIDAMBARANATHAN
 • DR. PRAMOD KUMAR SHARMA
 • DR. PRAVEEN KUMAR KOLLA
 • DR. RUBY SAHNEY
 • DR. RUDRA ACHARYA
 • DR. SANJAY KHANNA
 • DR. TEJINDER KHANNA
 • DR. THOMAS PAUL
 • DR. VIKRAM SHARMA
 • GLOBAL PATIENT PORTAL
 • HEALTH AND HIJAMA CLINIC
 • HORIBA INDIA PVT. LTD.
 • MEDIVISION SCAN & DIAGNOSTIC RESEARCH CENTRE PVT
 • OMNI HOSPITALS
 • PROFESSOR R. C. JILOHA
 • PUSHPAWATI SINGHANIA RESEARCH INSTITUTE
 • SENTINI HOSPITALS
 • SRI RAMAKRISHNA HOSPITAL